Odborná montáž okien a dverí

Aby okná dobre slúžili a neprepúšťali teplo, musia byť správne namontované. Správna montáž je rovnako dôležitá, ako kvalita materiálov a samotný proces výroby. Našim zákazníkom ponúkame komplexný balík služieb, ktorý zahrňuje odborné poradenstvo, zameranie stavebných otvorov, výrobu, montáž okien a záručný i pozáručný servis. Odborná
montáž je vykonaná v zmysle STN 73 3134 na stavebné práce.
 
Montáž plastových okien si vyžaduje skúseného odborníka. Ak ste sa rozhodli meniť staré okná za nové, mali by ste o nich vedieť aspoň základné informácie. Napríklad, ako by mali odborníci postupovať pri ich výmene.

Čo si vyžaduje príprava?

Okno môžete kotviť:

 • Rámovými kotvami – v tomto prípade rámy okien musia byt predvŕtane, naše okna sú predvŕtane pri výrobe čo
  eliminuje možnosť nesprávneho kotvenia a odstupov medzi otvormi.
 • Montážnymi plechmi – tie sa pripevnia do rámu okna.

 

Aby bola priľnavosť tesniacich materiálov k rámu okna čo najlepšia, rám sa musí prácne očistiť od prachu a mastnoty.
Postačia na to klasické čistiace prostriedky. Až potom sa môžu upevniť k rámu tesniace materiály. Na rámy sa opatrne lepia tesniace pásky a fólie, ktoré sa rozdeľujú na interiérové a exteriérové. Samozrejme, zadovážiť si môžete aj multifunkčné 3D pásky, ktoré nahrádzajú oba varianty.

Naši odborníci vždy pred montážou skontrolujú, či nie sú na ostení nejaké nerovnosti a či je podklad dostatočne pevný a čistý. V konštrukcii nemôže byť ani nadmerná vlhkosť.

Poloha okna

 

Samotné osadenie okna sa odvíja od toho, v akej polohe okno bude. Pozícia okna závisí od zloženia obvodového múra, ukotvenia aj izoterm. Pri osádzaní sa stretáme s polohou okna v:

 • rovnom ostení,
 • zalomenom ostení,
 • mimo ostenia.

Nemôže sa zabudnúť ani na fakt, že rozmery okná by mali byť o niečo menšie ako stavebný otvor, približne o 1 – 2 cm. Medzera, odborne nazývaná dilatačná škára, by ale nemala byť väčšia ako 3 cm. Je to kvôli tepelnej rozťažnosti okna.

Tesnenie

 

Aby bolo tesnenie okna čo najlepšie, musí byť zabezpečené vo viacerých rovinách:

 • Vonkajšie tesnenie – je odolné voči poveternostným vplyvom, taktiež odvetráva škáru.
 • Stredové tesnenie – zabezpečuje zvukovú a tepelnú izoláciu.
 • Vnútorné tesnenie – zabráni, aby sa dostala vlhkosť z miestnosti do stredového tesnenia.

Platná norma STN 733134 sa zaoberá správnym návrhom, osadením a utesnením výplní stavebných otvorov v obvodovom plášti budov, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných konštrukcií – inými slovami montážou okien, dverí a ich utesnením v stavebnom otvore. Ak máte vybrané parametre okna, mali by ste poznať aj správne riešené tesnenie pripojovacej škáry.

 

PUR pena je výborným tepelným aj zvukovým izolantom, avšak iba suchá izolácia dokáže dlhodobo zabezpečiť tepelnú pohodu. Mokrá izolácia sa ihneď zmení na tepelný vodič! Požiadaviek na tesnenie v pripojovacej škáre je veľa a skúsenosti dokazujú, že s PUR penou sa jednoducho splniť nedajú. Preto je tesnenie v pripojovacej škáre rozdelené na 3 zóny, z ktorých každá má inú úlohu:

 • vonkajšie tesnenie chráni pred všetkými poveternostnými vplyvmi a zároveň odvetráva škáru tak, aby nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary, je teda paropriepustné
 • stredové tesnenie plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie
 • vnútorné tesnenie chráni stredové tesnenie pred vlhkosťou z interiéru, je parotesné
montaz
montaz

Použitie samotnej PUR peny rieši len stredové tesnenie a bez použitia vonkajšieho a vnútorného tesnenia nie je takáto montáž v súlade s STN 733134 a je jednoducho nefunkčná.

Tepelno-izolačne podkladové profily

 

Aby eliminovať tepelný most, ktorý vzniká pod spodnou hranou okna či dverí, rozhodli sme sa používať špeciálne tepelnoizolačne podkladové profilov na ktoré osadzuje sa okno/dvere. Profily sú vyrobene s materiálu o veľmi dobrej tepelnej izolácii a vrh každého profilu je frézovaný individuálne pod tvar rámy okna/dverí. V minulosti neexistoval optimálny systém pre bezpečné napojenie parapetov a prahov. V dôsledku toho dochádzalo k tepelným stratám a vznikali netesnosti. Prostredníctvom univerzálnych a podparapetných a podprahových tepelne izolačných profilov Vám ponúkame ideálne riešenie pre Vašu stavbu.

montaz
montaz
montaz
montaz

Kombinácia izolačných podkladových profilov je použiteľná vo všetkých možných podmienkach a profily sú k dispozícii pre všetky typy okien, dverí, HS portálov a francúzskych okien. Pre francúzke okna, vchodové dvere a HS portály profily sú vyrábane na žiadanú výšku, v závislosti od celkovej výšky skladby podlahy, tak aby spodná hrana profilu bola osadená na
základovej doske a rám či prah dverí na koncovej výške podlahy. Pri použití podkladových profilov neje potrebne dodatočne podkladanie okien alebo podmurovanie otvorov ale hlavne týmto spôsobom eliminujeme tepelný most ktorý vzniká pri iných riešeniach. Inovatívne systémy kombinácie podkladových profilov, naviac bez tepelných mostov, umožňujú
bezproblémové konštrukčné spracovanie. Vďaka dlholetnému a dôsledne prevedenému vývoju zodpovedajú tieto hotové prvky nárokom na moderné a cenovo výhodné bývanie. Nevynímajúc dôsledné spĺňanie platných stavebno-fyzikálnych noriem.

 

Výhody pre staviteľov

 • zvýšený komfort bývania
 • žiadny prievan ani pocit chladu v dolnej časti parapetu
 • vhodné pre novostavby i sanácie
 • zodpovedajú zvýšeným požiadavkám podľa nariadenia o úspore energií
 • okenný izolačný prvok zamedzujúci tvorbe tepelných mostov pri výstavbe nízkoenergetických a pasívnych domov
 • ľahké a jednoduché spracovanie
 • zvýšené hodnoty bývania v dome kvôli dodržiavaniu stavebno fyzikálnych noriem

Výhody pre architektov/projektantov

 • cenovo výhodné pri výstavbe novostavieb
 • inovatívne riešenie s nadefinovanou polohou parapetu priamo v murive
 • možné sú i špeciálne konštrukcie
 • architektonické riešenia pri vytváraní fasád
 • bezproblémové zabudovanie u veľkých okenných rozmerov
 • vhodné pre akékoľvek hrúbky muriva

Výhody pre spracovateľa

 • výrobky šité priamo na mieru je možné dodať pre všetky hrúbky muriva
 • odborná tepelná izolácia a tesnenie v oblasti parapetu a prahu
 • zamedzenie tepelných mostov
 • zabudovanie je bezproblémové už vo fáze hrubej stavby
 • riešenie je možné použiť pri novostavbách ako aj v prípade rekonštrukcie resp. pri sanačných prácach

 

INSERT GALLERY