Skladacie dvere

V miestach, kde je použitie klasických otočných dverí problematické či nemožné s ohľadom
na malé priestory pre umiestnenie,je veľmi vhodné použiť koncepciu pre plánovanie
interiérových priestorov pre všetky druhy posuvných systémov, skladacích či posuvných
dverí. Vychádzajúc v ústrety požiadavkám svojich zákazníkov ponúkame všetky riešenia v
širokej farebnej ponuke a celej palete dostupných povrchových úprav. Skladacie dvere sú
alternatívou, ak klasické dvere zaberajú veľa miesta, prípadne nie je vhodné umiestniť dvere
posuvné. Pri otvorení dôjde k zloženiu na dve polovice a nasunutiu na jednu stranu zárubne.
Priechod sa tým zmenší o cca.8,5 cm. Kovanie skladacích dverí je skryté, takže pri
zatvorených dverách nie sú vidieť závesy.

Katalógy na stiahnutie