Protipožiarné dvere

Požiarny uzáver je riešením pre oddelenie dvoch požiarnych úsekov.

Architekt v projekte, prípadne požiarny technik vyšpecifikuje daný typ a požiarnu klasifikáciu požiarneho uzáveru – protipožiarne dvere.

V rámci materiálu sa delia protipožiarne dvere na najpoužívanejšiu skupinu D3 (môžu byť použité aj materiály horľavé), druhá skupina D2 kde sú materiály horľavé aj nehorľavé a posledná skupina oceľových prípadne hliníkových dverí s označením klasifikačnou značkou D1.

 

Ďalšia klasifikácia je :

  • EI – dvere brániace šíreniu požiaru (predtým PB) – Sleduje sa u nich povrchová teplota na strane odvrátenej od ohňa/požiaru. Tieto prvky spĺňajú prísnejšie požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa hlavne pri vstupoch do chránených únikových ciest.
  • EW – požiarny uzáver obmedzujúce šírenie požiaru (predtým PO) – Sleduje sa pri dverách množstvo sálavého tepla vyžarujúceho z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v normou určenej vzdialenosti.
  • S – dvere dymotesné, odolné proti prieniku dymu (predtým K)
  • C – požiarne uzávery so samozatváracím mechanizmom, alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S), ľudovo s “branom”

 

Podľa dĺžky minutáže požiarnej odolnosti delíme protipožiarne uzávery počnús EI EW 30, čo znamená 30 minútová odolnosť, EI45, EI60 prípadne 90 a EI120 čo je 120minút.

Máme v ponuke aj certifikované bezpečnostné dvere s odolnosťou 120minút, v prevedení s elektronickým zámkom a pánikovou funkciou, ktoré sú vhodné hlavne do priestorov ako sú serverovne, kde je súbežne vyžadovaná vysoká požiarna odolnosť a zároveň bezpečnostné prevedenie dverí v bezpečnostnej triede BT3.

Máme viacero variant prevedenia povrchových úprav protipožiarnych dverí. V základnom cenovo najprístupnejšom prevedení sú drevené D3 PO dvere fóliované, v dekoroch biela, buk, orech …. Prípadne v kvalitnejšom povrchu, ktorý zdrží hlavne väčšiu záťaž a mechanicky je odolnejší je CPL lamino, buď v hrúbke 0,2mm, alebo HPL lamino 0,8mm. Ďalšou možnosťou je RAL nástrek, so vzorkovníka RAL odtieňov, prípadne prevedenie dverí v prírodnej dýhe.

V prípade oceľových požiarnych dverí sú možnosti dodania bez povrchovej úpravy v pozinkovanom plechu, alebo nástrek RAL, prípadne NDD digitálny nástrek, aj podľa podkladu zákazníka.

 

Katalógy na stiahnutie