ALUPROF MB-78EI

Systém umožňuje tvorbu veľkoplošných protipožiarnych konštrukcií. Systém MB-78 EI umožňuje na
rozdiel od iných systémov tohto typu ohýbanie profilov a konštrukciu klenbových konštrukcií.
Požiarna odolnosť konštrukcií vyrobených na základe systému MB-78 EI má v závislosti od potrieb
triedy od EI 30 do EI 60 na zvislé konštrukcie.

Špecifikácie:
– stavebná hĺbka rámu – 78 mm,
– stavebná hĺbka krídla – 78 mm,
– hrúbka zasklenia – od 6 mm do 49 mm,
– maximálne rozmery krídla dverí – V do 3000 mm/D do 1400 mm,
– maximálna hmotnosť krídla dverí – 250 kg,
– konštrukčné možnosti: jednokrídlové alebo dvojkrídlové dvere s výškou do 3 m,
– možnosť použitia šikmých väzieb,
– možnosť ohýbania profilov a tvorby klenbových konštrukcií,
– možnosť dvojfarebnej konštrukcie,
– trieda protipožiarnej odolnosti fixných stienok a dverí – EI 30 alebo EI 60.

 

Farby:
Farby nielen zvýrazňujú vzhľad hliníkových okenných a dverových výrobkov, ale poskytujú im aj
individuálny výraz a jedinečnú estetiku.
Všetky hliníkové systémy z našej ponuky sú k dispozícii v dvoch farebných paletách – RAL a DECORAL.
Ponúkame tiež eloxované povrchy. Táto široká ponuka umožňuje ľahko prispôsobiť farbu okien
interiéru a fasáde.
RAL
Základná farebná paleta. Profily môžu mať jednu z 213 hladkých farieb a farieb s pieskovou alebo
kovovou štruktúrou.
DECORAL
Paleta drevo imitujúcich farieb. Hliníkové výrobky z našej ponuky môžu mať tieto farby: buk, čerešňa,
zlatý dub, winchester, jedľa, mahagón, mahagón sapeli, orech, orech vein, borovica, višňa, wenge.
ELOXOVANÝ HLINÍK
Hliník podrobený procesu eloxovania získava nielen vynikajúce vlastnosti (odolnosť voči korózii,
väčšia tvrdosť), ale umožňuje získať tiež jedinečné farby. Naša ponuka farieb získaná počas procesu
eloxovania zahŕňa nasledujúce farby: striekaná strieborná, striekaná zlatá, striekaná antikorová,
striekaná šampaň, striekaná olivová, striekaná hnedá, striekaná čierna, leštená eloxovaná antikorová,
leštená výrazná eloxovaná antikorová.

Funkčnosť:
Systém MB-78 EI sa používa na výrobu vnútorných alebo vonkajších protipožiarnych bariér s jedno- a
dvojkrídlovými dverami s triedou protipožiarnej odolnosti od EI 30 do EI 60 podľa normy PN-EN
13501-2:2010.

Konštrukcia systému MB-78 EI je založená na tepelne izolovaných hliníkových profiloch, ktorých
stavebná hĺbka je 78 mm. Vyznačujú sa nízkou hodnotou koeficientu tepelného priestupu v dôsledku
použitia okrem iného aj špeciálnych profilovaných tepelných priehradiek s hrúbkou 34 mm v ich
konštrukcii. Odolnosť konštrukcie voči vysokej teplote zabezpečujú špeciálne protipožiarne prvky
vložené do vnútorných komôr profilov a izolačné priehradky medzi profilmi.
Systém umožňuje ohýbanie profilov a tvorbu klenbových konštrukcií, ako aj použitie dekoratívnych
stĺpikov.