ALUPROF MB-60EI

Systém MB-60E EI sa používa na výrobu vnútorných alebo vonkajších protipožiarnych dverí. Na výber
sú jedno- alebo dvojkrídlové dvere. Konštrukcie môžu mať triedy požiarnej odolnosti EI 15 alebo EI
30.

Špecifikácie:
– stavebná hĺbka zárubne 60 mm,
– stavebná hĺbka krídla 60 mm,
– hrúbka zasklenia – od 5 mm do 41 mm,
– maximálne rozmery krídla dverí – V do 1400 mm/D do 2475 mm,
– maximálna hmotnosť krídla dverí – 120 kg,
– dostupné riešenia: 1- a 2-krídlové dvere, dvere otvárajúce sa von a dovnútra, deliace steny,
– konštrukcie môžu mať triedy požiarnej odolnosti EI 15, EI 30 podľa normy PN-EN 13501-2 +
A1:2010,
– systém je klasifikovaný ako nešíriaci oheň (NRO).

Farby:
Farby nielen zvýrazňujú vzhľad hliníkových okenných a dverových výrobkov, ale poskytujú im aj
individuálny výraz a jedinečnú estetiku.
Všetky hliníkové systémy z našej ponuky sú k dispozícii v dvoch farebných paletách – RAL a DECORAL.
Ponúkame tiež eloxované povrchy. Táto široká ponuka umožňuje ľahko prispôsobiť farbu okien
interiéru a fasáde.
RAL
Základná farebná paleta. Profily môžu mať jednu z 213 hladkých farieb a farieb s pieskovou alebo
kovovou štruktúrou.
DECORAL
Paleta drevo imitujúcich farieb. Hliníkové výrobky z našej ponuky môžu mať tieto farby: buk, čerešňa,
zlatý dub, winchester, jedľa, mahagón, mahagón sapeli, orech, orech vein, borovica, višňa, wenge.
ELOXOVANÝ HLINÍK
Hliník podrobený procesu eloxovania získava nielen vynikajúce vlastnosti (odolnosť voči korózii,
väčšia tvrdosť), ale umožňuje získať tiež jedinečné farby. Naša ponuka farieb získaná počas procesu
eloxovania zahŕňa nasledujúce farby: striekaná strieborná, striekaná zlatá, striekaná antikorová,
striekaná šampaň, striekaná olivová, striekaná hnedá, striekaná čierna, leštená eloxovaná antikorová,
leštená výrazná eloxovaná antikorová.

Funkčnosť:
Požiarna odolnosť potvrdená príslušnými certifikátmi. Pomocou systému MB-60E EI vyrábame
vnútorné jedno- a dvojkrídlové protipožiarne dvere. Okrem toho ide o systém, ktorý umožňuje
vyrábať takzvané technické okná a protipožiarne deliace steny. Konštrukcie vyrobené na báze
systému MB-60E EI sa vyznačujú triedou požiarnej odolnosti EI 15 alebo EI 30 podľa normy PN-EN
1350-2 + A1:2010.

Základom systému sú hliníkové profily s tepelnými priehradkami systému MB-60E, ktorého stavebná
hĺbka je 60 mm. Požiarnu odolnosť konštrukcie zabezpečujú protipožiarne prvky, ktoré sú vsadené do
vnútorných komôr profilov.
Systém umožňuje použitie všetkých typových skiel s triedou požiarnej odolnosti EI 15 a EI 30 s
hrúbkou 5 mm až 41 mm. Na rozdiel od iných protipožiarnych systémov je sklo v systéme MB-60E EI
upevnené pomocou líšt na sklo z vnútornej strany.
Systém MB-60E EI umožňuje vyrábať dvere s maximálnymi rozmermi krídel: Š do 1,4 m; V až 2,4 m.
Šírka dvojkrídlových dverí môže dosiahnuť 2,5 m. Toto riešenie vďaka svojim konštrukčným
možnostiam a kompatibilite s ostatnými systémami MB poskytuje v mnohých prípadoch veľmi
atraktívnu ponuku v tejto triede výrobkov zabezpečujúcich protipožiarnu ochranu.